Oglašavanje na Internetu

 

Oglašavanje na Googleu – PPC, Google Maps
Oglašavanje na Internet portalima
Oglašavanje na tematski povezanim web stranicama
Oglašavanje na društvenim mrežama – Facebook