Testiranje i praćenje marketinške kampanje

 

Da bismo znali idu li naše marketinške aktivnosti u pravome smjeru i da bismo mogli pratiti efekte koje naše aktivnosti postižu potrebno je opskrbiti se odgovarajućim alatima.

Jedan od najpoznatijih alata za praćenje posjećenosti i aktivnosti posjetitelja naših web stranica jest Google Analytics.

Ispravnom konfiguracijom Google Analytics alata i njegovim povezivanjem sa Google AdWords alatom možemo u realnom vremenu pratiti tijek naših PPC, ali i ostalih kampanja te na temelju tih podataka na vrijeme donositi odluke o daljnjim akcijama i takozvanom finom podešavanju marketinških aktivnosti.