Koliko (u stvari) vrijedi biti na prvi na Google-u?

Koliko (u stvari) vrijedi biti na prvi na Google-u?

  Biti prvi na na prvoj strani Google-a za relevantne ključne riječi cilj je svakog vlasnika poslovnih web stranica. Prva strana Google-a znači klikove, klikovi znače posjete, posjete znače klijente, klijenti znače – posao. No, napomenuo bih ovom priliko da...
Optimizacija kroz uređenje sadržaja

Optimizacija kroz uređenje sadržaja

  Uloga formatiranja sadržaja na webu. Kako Google procjenjuje koliku važnost pojedine riječi ili fraze imaju na web stranicama ili blogu. Osim toga, napomenuti ćemo i da je poželjno tekstualni sadržaj “razbijati” u paragrafe, rečemo, tri rečenice u...