Internet marketingu, promociji na Internetu te web promidžbi treba pristupiti na sveobuhvatan način. Dakle, svaki segment Vašeg web prisustva bitan je i čini dio mozaika koji zovemo on-line prisustvom.

Grafički dizajn, vizualno oblikovanje web stranica
Kada kažemo dizajn web stranica onda, naravno, mislimo na grafičko uređenje koje pak mora biti u skladu sa funkcionalnošću i iskoristivosti sadržaja na web stranicama koji pak mora biti od samog početka ustrojen tako da svaki segment weba maksimalno doprinese konačnom cilju: konverziji posjetitelja u korisnika (kupca ili korisnika usluga koje nudite).

Facebook stranice
Naravno, Facebook je nezaobilazan u svakoj iole ozbiljnoj on-line promidžbi tako da ćemo za Vas vrlo rado napraviti poslovne Facebook stanice sa kustomiziranim dizajnom.

Napredni koraci, online aplikacije
Osim toga, ukoliko ste spremni (ili – kada budete spremni) zakoračiti u napredne sfere Internet marketinga, biti će nam zadovoljstvo savjetovati vas i organizirati izradu iPhone ili Facebook aplikacija, odnosno aplikacija za druge mobilne uređaje čija će svrha opet biti promidžba Vaših djelatnosti.